Imatge de fons

Com ens organitzem

A Catalunya hi ha més de 50.000 infermeres i infermers que s’organitzen professionalment a través dels quatre col·legis territorials de Barcelona, Tarragona,Girona i Lleida.

Els quatre col·legis catalans conformen el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, corporació de dret públic que té per finalitats generals representar la professió infermera davant les Administracions públiques, les corporacions professionals i les restants entitats, així com la defensa general de la professió infermera d’acord amb els interessos i les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en relació amb l’exercici professional infermer.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els col·legis professionals de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida aposten per la difusió de les aportacions professionals que fan les infermeres catalanes a favor de la salut de les persones.

 

 

 

 

 

No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic