Imatge de fons

Assaig clínic controlat sobre l’efectivitat del Programa Pacient Expert Catalunya® a l’atenció primària en el control de la diabetis mellitus tipus 2

Carrer Pica d'Estats, 08272 San Fructuoso de Bages, España

BARCELONA

Infermera responsable: Carme Boix de la Casa

Entitat / organització responsable: Institut Català de la Salut. Gerència Territorial Catalunya Central


Informació del projecte

El Programa Pacient Expert Catalunya® (PPE-Cat®) procura la promoció de la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia crònica amb l’intercanvi de coneixements entre el pacient expert i els pacients del grup, durant 9 sessions estructurades de 90 minuts i de periodicitat setmanal. El pacient expert condueix el grup amb el suport de professionals que hi participen com a observadors.

Es va dissenyar un estudi sobre l’efectivitat d’aquest aprenentatge actiu i participatiu entre iguals en pacients amb diabetis mellitus de tipus II i es va dur a terme un assaig clínic multicèntric controlat per analitzar la millora dels coneixement sobre la diabetis, en el canvi en els estils de vida, en l’autocura, en la qualitat de vida i  en el control de la malaltia.

Hi han participat 498 subjectes, 256 subjectes en el grup intervenció (9 sessions de PPE-Cat® complimentant els qüestionaris i les dades clíniques, en la inclusió i als 6 i 12 mesos d’acabar la intervenció) i 242 subjectes en el grup control que  varen complimentar els qüestionaris i les dades clíniques en el mateixos moments que els grup intervenció.

Els subjectes del grup intervenció als 6 i als 12 mesos presentaven una millora en el  coneixement de la malaltia, de l’estil de vida i en les subescales d’exercici físic, cura dels peus i dieta del qüestionari d’autocura; als 12 mesos es mostraven amb una menor preocupació per la malaltia.  Els subjectes del grup intervenció observaven una reducció (als 6 mesos) del 0’26% en l’hemoglobina A1 glicosil·lada (HbA1G); els que tenien una HbA1G basal superior al 8’0% i els que la tenien superior al 8’5% observaven una reducció del 0’99% i de l’1’25%, respectivament, als 6 mesos i aquesta reducció es mantenia als 12 mesos.

El PPE-Cat® per a pacients amb diabetis mellitus de tipus II és una intervenció efectiva perquè millora els coneixements sobre la malaltia, els estils de vida, l’autocura dels pacients i la qualitat de vida en termes de satisfacció i preocupació per la malaltia i redueix l’ HbA1G.

Carrer Pica d'Estats, 08272 San Fructuoso de Bages, España

Com arribar
Contactar ara
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic