Imatge de fons

Avaluació del procés d’implementació del model NIDCAP de Cures Centrades en el Desenvolupament Neonatal i atenció a la Família (CCD) a Espanya

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Paseo del Valle de Hebrón, Barcelona, Espanya
Truqui'ns en qualsevol moment 00 34 607 43 59 43
leticia.bazo@urv.cat

BARCELONA

Infermera responsable:  Leticia Bazo Hernández

Entitat/ organizació responsable: Universitat Rovira i Virgili


Informació del projecte

La transferència del procés d’implantació i implementació del model Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) a les dues unitats pioneres a Espanya, centres formadors del mateix, pot servir d’exemple i motivació a d’altres unitats neonatals. El projecte CO-NÉIXER és un programa formatiu assistencial de metodologia integrativa que ha facilitat la implantació de Cures Centrades en el Desenvolupament (CCD) i NIDCAP a l’Hospital de Vall d’Hebron. La seva avaluació ha permès conèixer la seva efectivitat, fortaleses i debilitats, aspectes a tenir en compte per altres unitats que desitgin aplicar un programa similar d’implantació.

Els objectius d’aquesta recerca han estat:

  • Analitzar i descriure el procés d’implantació dels CCD i NIDCAP a Espanya.
  • Avaluar l’efectivitat del Projecte CO-NÉIXER.

La recerca està composada per dos estudis principals, estudi I: “Implantació de CCD i NICAP” i estudi II: “Projecte CO-NËIXER”. Els CCD s’apliquen a la majoria de les unitats neonatals, destacant la participació primerenca dels pares en el 96,6%, que el 83,1% disposa d’unitat oberta les 24 hores i el 92,1% utilitza sacarosa com a mètode no farmacològic per al control del dolor. En relació, al model NIDCAP, actualment hi ha dos centres acreditats com a centres formadors, 34 professionals acreditats i 21 professionals en formació. Un d’ells, disposa de dues infermeres treballant exclusivament en la implantació d’aquest model de cures. S’han identificat 185 unitats de neonatologia i només s’està aplicant NIDCAP, i de manera limitada, en dues d’aquestes. El projecte CO-NÉIXER ha estat efectiu, els professionals han presentat un alt nivell de satisfacció amb la formació i un major número de coneixements i aplicabilitat de les cures ensenyades en la mateixa, és un programa reproduïble per altres unitats neonatals.

En els últims anys, el grau d’implantació del CCD ha incrementat a la majoria de les unitats de neonatologia d’Espanya, però, encara queda molt per fer. El model NIDCAP està en procés d’implantació. Es precisa de major difusió d’aquest model de cures i professionals acreditats, per a la seva aplicació a les unitats neonatals espanyoles.

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Paseo del Valle de Hebrón, Barcelona, Espanya

Com arribar
Perfils socials
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic