Imatge de fons

Centre de Reducció de Danys (ARD) Fundació Arrels. Sala de venopunció

Av. Madrid, 7 2n dreta, 25002 Lleida

LLEIDA

Infermera responsable: Meritxell Gómez, infermera coordinadora


Informació del projecte

El Centre “Arrels – Reducció de Danys (ARD)” està inclòs en els programes socials de la Fundació Sant Ignasi de Loiola, que va néixer fa 22 anys a la Comunitat Parroquial de Sant Ignasi de Lleida amb la finalitat d’atendre a persones socialment excloses i oferir un acompanyament en processos de reinserció.

Entre els diversos programes desenvolupats es troba “Arrels Reducció de Danys”, que va ser creat l’any 2009 amb l’objectiu d’atendre a persones toxicòmanes que consumeixen de manera activa al centre creat per la fundació. Actualment és l’únic de la ciutat i funciona com un espai sanitari integrat per un equip sociosanitari i persones voluntàries, coordinades per una infermera.

La importància de l’espai habilitat està en la possibilitat de prevenir la transmissió de malalties infeccioses i morts per sobredosi. A més, promou una pràctica higiènica i un consum responsable a càrrec de professionals sanitaris, que faciliten material de venopunció que posteriorment és recollit al centre, fet que evita l’abandonament de material de consum a la via pública. L’espai sanitari, coordinat per una infermera, desenvolupa el programa de vacunes, les proves del VIH, VHC, tuberculosi… La responsable sanitària vetlla per tal que les persones que van al centre puguin millorar la seva qualitat de vida i no pateixin un deteriorament.

El programa també compta amb servei de dutxa, consigna i assessorament sanitari i social individualitzat, on s’orienta a l’usuari o usuària en els diferents serveis i recursos existents a la ciutat, programes de vacunació i per últim, davant la voluntat d’iniciar un procés de desintoxicació i recuperació, es porta a terme una derivació i acompanyament al Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS).

Av. Madrid, 7 2n dreta, 25002 Lleida

Com arribar
Perfils socials
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic