Imatge de fons

Eficàcia del programa d’exercicis d’Otago aplicat de forma grupal en persones grans no institucionalitzades per disminuir la probabilitat de caigudes

CAP Onze de Setembre, Passeig de l'Onze de Setembre, Lleida, Espanya

LLEIDA

Infermera responsable: Mª Angeles Costa Menén. Infermera Àrea Bàsica de Salut Onze de Setembre de Lleida, Institut Català de la Salut

Investigador principal subprojecte Lleida: Joan Blanco Blanco. Grup de recerca en cures de la Salut (GRECS- IRBLleida)

Investigador principal projecte nacional: Laura Albornós Muñoz

Entitat / organització responsable:  Investén-isciii  Instituto de Salud Carlos III


Informació del projecte

Les caigudes són la primera causa de lesions en persones més grans de 65 anys, una de les grans síndromes geriàtriques, i en sí mateixes, un marcador de fragilitat. El projecte coordinat per Investén-ISCiii s’ha dut a terme de forma simultània en 19 centres de salut espanyols, entre els quals es troba el Centre d’Atenció Primària Onze de setembre de Lleida. L’objectiu principal del programa és comparar la incidència de caigudes de persones entre 65 i 80 anys que formen part de la comunitat i que segueixen el programa d’exercicis Otago (OEP) aplicat de manera grupal versus individual.

El programa d’Otago inclou exercicis de força i equilibri i s’aplica de forma progressiva. Té com a instructores majoritàriament infermeres d’atenció primària, encarregades de realitzar la supervisió, l’entrenament i el seguiment de les persones que hi participen durant un període d’un any.

Les infermeres, de forma prèvia a la seva participació al programa, s’han acreditat com instructores, mitjançant una formació en cascada OEP_LLT, basada en el programa desenvolupat per Later Life Training (LLT). A més, s’ha reorganitzat l’activitat del centre per tal d’incorporar les sessions individuals i grupals del programa a l’activitat de consulta diària.

El projecte sorgeix d’Investén i l’Institut de Salut Carlos III, que des del 2012, en col·laboració amb altres organismes, han participat en l’acció europea de prevenció de caigudes al projecte europeu ProFouND, aportant la traducció de documents, vídeos i altres materials per a l’entrenament dels professionals en el programa d’exercicis d’Otago (OEP). Aquesta experiència prèvia, juntament amb l’evidència existent, han permès escollir aquest programa d’exercicis com intervenció del projecte actual.

El programa ha permès assolir fites a mesura que es va implantant, com per exemple, millorar la formació en prevenció de caigudes dels professionals del centre, obtenir per al centre material addicional per continuar fent intervencions en aquest camp millorant així l’atenció als usuaris i paral·lelament obrir una línia de recerca pròpia que permeti seguir generant evidència en la implantació de programes de prevenció de caigudes a la comunitat. Les persones incloses al programa han rebut la seva participació com una oportunitat de millora de la salut i així ho han manifestat a les infermeres.

 

Més informació sobre el projecte

CAP Onze de Setembre, Passeig de l'Onze de Setembre, Lleida, Espanya

Com arribar
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic