Imatge de fons

Estudi de consum de tabac en estudiants d’infermeria de Catalunya (ECTEC)

Carrer Rosselló, núm. 229, 4rt 2a B 08008 Barcelona
Truqui'ns en qualsevol moment 0034 932607357
cmartinez@iconcologia.net

CATALUNYA

Infermera responsable: Cristina Martínez Martínez

Entitats/organismes responsables: Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya/ Institut Català d’Oncologia (Unitat de Control del Tabac) 


Informació del projecte

ANTECEDENTS

Les infermeres poden exercir un canvi significatiu en reduir la morbimortalitat relacionada amb el tabac mitjançant la provisió del consell expert per deixar de fumar en la seva pràctica assistencial. Degut a l’important paper educatiu de les infermeres en el control del tabaquisme, el currículum del Grau Universitari d’Infermeria hauria de comptar amb continguts sobre les intervencions per deixar de fumar. Alguns estudis previs han avaluat el consum de tabac i els coneixements en tabaquisme d’aquest col·lectiu, no obstant aquests estudis s’ha realitzat en centres universitaris únics.

OBJECTIU GENERAL

Analitzar la prevalença de consum de tabac dels estudiants del Grau Universitari d’Infermeria i descriure els determinants, patró de consum i intenció de deixar de fumar. Identificar els coneixements rebuts i adquirits dels estudiants d’infermeria en el tractament del tabaquisme.

METODOLOGIA

Estudi multicèntric transversal de prevalença mitjançant enquesta. S’utilitzarà un qüestionari autocomplementat i anònim, que es passarà a les classes troncals del grau. La població a estudi són estudiants del grau d’infermeria dels quatre cursos d’infermeria de les 17 Escoles Universitàries d’Infermeria de Catalunya. S’utilitzarà un qüestionari auto-reportat que recollirà informació sòcio-demogràfica i del consum de tabac. Als fumadors se’ls preguntarà sobre el consum i la seva intenció de deixar de fumar. A tots els estudiants se’ls preguntarà si han rebut formació en tabaquisme i quins coneixements tenen. A més s’explorarà la seva actitud en relació a la normativa actual del consum de tabac als hospitals i a les universitats i la seva percepció del rol modèlic d’infermeria.

DURADA

Setembre 2014 – Novembre 2016.

FINANÇAMENT

Estudi finançat pel Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya (11.844,72 €).

RESULTATS

L’estudi “Consum de Tabac en Estudiants del Grau d’Infermeria a Catalunya” (ECTEC) s’ha realitzat entre més de 4 mil alumnes de les 15 d’escoles universitàries d’infermeria de Catalunya i revela la necessitat d’implementar estratègies de millora en els programes formatius del grau d’infermeria que permetin a les futures infermeres i infermers exercir amb efectivitat com a agents fonamentals en el control de tabaquisme de la població. Segons l’estudi, un 23,4% de les estudiants d’infermeria consideren que tenen els coneixements necessaris per ajudar a un fumador a deixar de fumar, però el 77,7% restant no se sent suficientment preparat. Un dèficit en els plans d’estudi d’infermeria que «cal redreçar a fi que les futures infermeres i infermers del país puguin realitzar de forma efectiva accions d’intervenció pel control del tabaquisme i disminuir-ne la prevalença», explica la Dra. Cristina Martínez, infermera, directora de l’estudi i coordinadora de la Comissió de Tabaquisme del Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CIIC). L’estudi ha estat promogut i finançat pel CIIC i realitzat per la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia.

L’estudi ha recollit dades per conèixer aspectes com el consum de tabac i cànnabis, el compliment dels espais sense fum als campus universitaris, la percepció del rol modèlic del professional i de l’estudiant d’infermeria, i formació i coneixements en tabaquisme. Unes dades que impulsaran el treball amb les escoles universitàries d’infermeria per debatre conjuntament estratègies que es poden aplicar tant per aprofundir en els coneixements adquirits durant els estudis d’infermeria com en mesures que acompanyin als estudiants en la pròpia conscienciació i deshabituació tabàquica com a futurs professionals de la salut.

En relació al patró de consum dels estudiants, el 31,2% dels participants eren fumadors, davant d’un 55,5% que no havien fumat mai i un 13,3% d’ex fumadors. Pel que fa al consum de cànnabis, un 11% consumeix, majoritàriament, de manera ocasional. «És interessant observar com els estudiants encara no tenen adquirida la consciència que, com a futurs professionals de la salut, haurien de donar exemple i no fumar», explica Martínez, «només un 45,5% creuen que ells són un exemple social en aquest sentit, mentre que el 63,2% manifesta que els professionals en actiu sí que l’haurien de donar ».

L’estudi ha constatat que hi ha un ampli compliment dels espais sense fum als edificis docents, però el 98% manifesta que es fuma a les zones exteriors dels campus universitaris. Tot i que la regulació espanyola no inclou la prohibició de fumar als espais exteriors universitaris, als Estats Units d’Amèrica més de la meitat dels campus universitaris són sense fum. Per tant, encara podem avançar en polítiques que fomentin els entorns saludables en el àmbit docent.

 

Descarrega l'estudi

Carrer Rosselló, núm. 229, 4rt 2a B 08008 Barcelona

Com arribar
Perfils socials
Contactar ara
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic