Imatge de fons
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré, Avinguda Alcalde Rovira Roure, Lleida, Espanya

LLEIDA

Infermera responsable: Montserrat Gea Sánchez (IP), Joan Blanco Blanco (IP)

Entitat/Organisme responsable: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i Centre CREBA


Informació del projecte

L’IRBLleida és un Institut d’Investigació Biomèdica compromès en avançar en la investigació amb la finalitat de millorar la salut de la població i facilitat l’activitat assistencial. Aquest està constituït per un grup d’investigació de la Universitat de Lleida, de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de l’Hospital Universitari Santa Maria i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de Lleida.

Un exemple de grup enfocat a la investigació infermera és el Grup de Recerca en Cures de la Salut (GRECS), que està format per infermeres i fisioterapeutes, tant de la pràctica clínica (Hospital de Santa Maria-GSS, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Atenció Primària), com a professorat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (Universitat de Lleida). Les seves principals àrees d’investigació són la cura de les persones (sanes i en procés de malaltia) i els serveis de salut i participa en diferents projectes a nivell nacional, europeu i internacional entre els que es pot destacar el projecte ANIMATE (IntergenerAtioNal communIty for coMpAny knowledge TransfEr) o el projecte COME (Caregivers and ME).

L’IRBLleida, conjuntament amb la Diputació de Lleida i el Departament de Salut, van impulsar l’any 2015 el centre de Ciència i Investigació Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA), dedicat a la investigació i formació en l’àmbit biomèdic. L’entitat compta amb instal·lacions de qualitat equipades amb la tecnologia més actual, destinats a l’aprenentatge de procediments quirúrgics, a la investigació biomèdica, al desenvolupament de noves tecnologies quirúrgiques i a l’experimentació amb nous materials i dispositius mèdics.

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré, Avinguda Alcalde Rovira Roure, Lleida, Espanya

Com arribar
Perfils socials
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic