Imatge de fons

CATALUNYA

Infermera responsable: Maria Eulàlia Juvé Udina


Informació del projecte

ATIC es un projecte d’arquitectura del coneixement infermer a través d’ un llenguatge infermer d’interfase. Un vocabulari estandarditzat, orientat a conceptes, validat i emprat a la pràctica des de fa 10 anys.

L’acrònim ATIC conté les sigles en català d’Arquitectura, Terminologia, Interfase-Infermera-Informació i Coneixement.

La terminologia ATIC s’articula en 3 eixos principals que permeten la representació del procés infermer – valoració, diagnòstic (i resultats) i intervenció –, i 9 eixos complementaris .

És un sistema de llenguatge, complementari a les classificacions tradicionals, que es caracteritza per termes basats en el llenguatge natural que els professionals empren a la pràctica, que posteriorment són sotmesos a refinament teòric mitjançant procediments de desenvolupament i anàlisi de conceptes i també d’anàlisi de la producció científica infermera.

ATIC és una terminologia que fa de pont entre el llenguatge natural i els sistemes de classificació, augmentant el nivell d’especificitat dels termes i conceptes per facilitar la representació als registres i sistemes d’història clínica electrònica, de les observacions, els judicis i les intervencions que les infermeres presten a les persones beneficiaries de les seves cures.

A Catalunya, la Terminologia ATIC s’empra com a vocabulari infermer en els registres d’història clínica electrònica, el desenvolupament d’estàndards de cures, i l’explotació de la informació de la prestació de cures infermeres en els següents centres: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona), Hospital Verge de la Cinta (Tortosa), Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona), Hospital de Viladecans, Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (Girona), Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona), Hospital Universitari de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat), Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida), Institut Català d’Oncologia-Hospital Duran i Reynals (Hospitalet de Llobregat), Institut Català d’Oncologia (Badalona), Institut Català d’Oncologia (Girona), Hospital del Pallars, Hospital de la Seu d’Urgell, Hospital Santa Maria (Lleida) i Parc Sanitari Pere Virgili (Barcelona).

 

Descarregar dossier

Catalunya, Espanya

Com arribar
Perfils socials
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic