Imatge de fons

Recerca-acció participativa en Unitats d’Aguts de Psiquiatria

Escola Superior d'Infermeria del Mar, Barcelona, España

BARCELONA

Infermera responsable: Antonio R. Moreno Poyato

Entitat / organització responsable: Escola Superior d’Infermeria del Mar


Informació del projecte

Els objectius del projecte van ser:

  • Generar canvis en la pràctica clínica infermera sobre la Relació Terapèutica en unitats de psiquiatria, a partir de la implementació d’evidències a través d’una Investigació-Acció Participativa.
  • Avaluar l’efectivitat de la implementació de les evidències, a través d’una Investigació-Acció Participativa, en termes de l’impacte en l’aliança terapèutica i l’empatia de les infermeres.

Es va plantejar un disseny mixt. Qualitatiu, mitjançant el mètode de Recerca-Acció Participativa es van implementar evidències sobre la Relació Terapèutica. I un disseny quasi-experimental pretest-posttest d’un sol grup per mesurar de forma quantitativa l’efectivitat d’aquesta implementació d’evidències.

 

Disseny de la recerca

Els participants van ser nou infermeres de dues unitats de psiquiatria de l’Hospital del Mar de Barcelona. La recollida de dades per a les tècniques qualitatives es va efectuar mitjançant grups de discussió i diaris reflexius. Els qüestionaris WAI-S i IRI, van ser els instruments de recollida de dades quantitatives.

Les infermeres van conceptualitzar la Relació Terapèutica en la seva pràctica, descobrint elements facilitadors i descrivint limitacions. Van poder confrontar la seva pràctica clínica amb les recomanacions de les evidències científiques, van construir 3 propostes de millora per a la Relació Terapèutica, les van implementar i avaluar posteriorment.

De forma quantitativa, el nivell d’aliança terapèutica augmentar en les infermeres, sobretot l’acord d’objectius i de tasques amb els pacients. Pel que fa al grau d’empatia no es van obtenir diferències. No obstant això, les infermeres van millorar en el seu sentiment d’utilitat en la cura del pacient i disminuir els seus sentiments de por, ansietat i incomoditat davant seu.

Aquest estudi ha demostrat que les infermeres de les unitats de psiquiatria poden generar canvis i millores respecte a la Relació Terapèutica. A més, ha permès confirmar que la implantació d’evidències a través de mètodes participatius, com és la Investigació-Acció Participativa, és vàlida produint canvis i eficaç en els resultats dels mateixos.

Escola Superior d'Infermeria del Mar, Barcelona, España

Com arribar
Perfils socials
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic