Imatge de fons
Salt, Girona, Espanya

GIRONA

Infermera responsable: Belén Pérez, Lourdes Puigvdevall i Elena Olabarrieta

Entitat/Organisme responsable: Institut Català de la Salut (ICS) ABS Salt (Girona)


Informació del projecte

Salt (Girona) és un municipi de 30.000 habitants amb un 40% de població estrangera, forma part dels municipis en els que s’està implantant el COMSalut.

Treballar amb el model de Salut Comunitària potència l’establiment de vincles, la participació de tota la comunitat en xarxa, facilitant l’apoderament en la presa de decisions relacionades amb la seva Salut.

Salt, Girona, Espanya

Com arribar
Perfils socials
Contactar ara
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic