Imatge de fons

Unitat de cures pal·liatives pediàtriques de Sant Joan de Déu

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Passeig de Sant Joan, Esplugas de Llobregat, España

BARCELONA

Infermeres responsables: Marta Palomares, Rocío Escobar, Sílvia Cipres i Ester Fernández

Entitat / organització responsable: Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona


Informació del projecte

La unitat de cures pal·liatives pediàtriques de Sant Joan de Déu, atén a aquells nens i famílies que se’ls hi ha diagnosticat una malaltia amenaçant o limitant de la vida, per tal de poder donar una atenció multidisciplinar, amb un equip compost per: metges, infermeres, treballadora social, psicòleg, agent d’atenció espiritual. Per tal de cobrir totes les seves necessitats, tant a l’hospital, com a consulta externa o a domicili.

I si és cert que de vegades no podem estar presents des del diagnòstic,  intentem conèixer aquest pacients el més aviat possible o quan la davallada de la malaltia els porta a un punt de no retorn a l’estat basal, que els hi minva substancialment la seva qualitat de vida.

Mitjançant la prevenció i la millora del patiment, amb la identificació precoç i l’acurat tractament del dolor i altres problemes físics, espirituals, emocional o socials del pacient i la seva família.

Tot això es possible, perquè oferim:

  • Una atenció les 24h els 7 dies a la setmana, els 365 dies l’any.
  • Una coordinació tant amb els equips de zona (CAP, hospitals comarcals, PADES, escoles, CDIAP, etc., com amb d’altres especialistes de l’hospital).
  • Apoderament a les famílies, visita rere visita, trucada rere trucada, per tal que puguin estar a casa, si més no la major part del transcurs de la malaltia, i fins hi tot els últim dies de la vida del seu fill. I que tot això sigui possible des de la calma i la serenitat.
  • Englobant en les cures del pacient a la seva família i entorn mes proper, fent partícips als germans en les cures del pacient.
  • Abraçant una dispersió geogràfica de tota Catalunya.
  • Realitzant tancaments de casos amb tots els equips tractants per valorar l’assistència però sobretot el desgast emocional per tots els implicats.
  • Oferint a les famílies un tancament amb la unitat i una assistència després, en el dol, en seguiment individual o de grup.

Gràcies al suport de l’Hospital Sant Joan de Déu, hi ha un projecte d’autofinançament a través de la Fundació Gloria Soler.

Per tant intentem donar el màxim de qualitat de vida a aquestes persones i la seves famílies, durant el temps de que disposin. Sense intentar ni allargar la supervivència.

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Passeig de Sant Joan, Esplugas de Llobregat, España

Com arribar
Perfils socials
Contactar ara
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic