Imatge de fons

APANICU 1.0 : Sistema automàtic per a la valoració del dolor dels nounats ingressats a les unitats de cures intensives

Universitat Rovira i Virgili, Carrer de l`Escorxador, Tarragona, Espanya

TARRAGONA

Infermer responsable: Dr. Josep Oriol Casanovas Marsal

Entitat/organisme responsable: Departament d’Infermeria, Grup d’Investigació Smart Health Research Group (Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques) – Universitat Rovira i Virgili, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.


Informació del projecte

El projecte APANICU 1.0 és un prototip que té per objectiu valorar el dolor/desconfort dels nounats ingressats a les Unitats de Cures Intensives Neonatals (UCIN). A través d’unes escales de valors preexistents i validades per la comunitat científica com són les escales de valoració del dolor dels nounats, APANICU 1.0 és capaç de captar l’alteració dels paràmetres fisiològics (pressió arterial, freqüència cardíaca, freqüència respiratòria i saturació d’oxigen) i l’alteració dels paràmetres conductuals (frunziment del triangle nasogenià, moviment de cames i braços i plor) a través de l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial (càmera kinect situada a sobre de la incubadora i micròfon d’alta precisió disposat a l’interior de la incubadora) emetent com a resultat  final la xifra de dolor que el nounat està patint.

El prototip consta de tres mòduls. El primer mòdul o adquisició de dades capta i emmagatzema els paràmetres fisiològic-conductuals obtinguts del nounat. El segon mòdul o d’avaluació del dolor/desconfort analitza i executa els valors obtinguts del darrer mòdul i mostra una xifra del dolor que el nounat pateix a través d’un algoritme creat. El tercer mòdul o de registre i alarmes alerta als professionals sanitaris si el nounat pateix dolor.

APANICU 1.0 s’emmarca dins la crida que la OMS, durant el 2015, va publicar als seus informes que al món neixen cada any 15 milions de prematurs. Aquesta dada traslladada a l’estat espanyol suposa uns 25000 nounats prematurs cada any. D’altra banda, la valoració del dolor dels nounats a les UCIN continua sent una assignatura pendent per la manca d’estandardització i unificació de protocols tant a nivell nacional com internacional per a l’avaluació del dolor. La JCAHO durant la dècada dels anys noranta ja va publicar que el dolor fos avaluat com la cinquena constant vital. Patir dolor a l’inici de la vida pot comportar conseqüències futures i, la primera mesura per tractar el dolor, és la correcta avaluació del mateix.

Universitat Rovira i Virgili, Carrer de l`Escorxador, Tarragona, Espanya

Com arribar
Perfils socials
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic