Imatge de fons

App per monitoritzar les observacions d’higiene de mans per evitar infeccions

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, Avinguda de França, Girona, Espanya

GIRONA

Infermera responsable: Dolors Domènech

Entitat/organisme responsable: Institut Català de la Salut


Informació del projecte

La higiene de les mans és el punt de partida per a la reducció de les infeccions associades a l’assistència sanitària i per a la millora de la seguretat de la persona.

L’observació directa és una tècnica d’investigació, el propòsit de la qual és observar l’adherència dels professionals a les recomanacions donades per l’OMS en la realització del procediment de la higiene de les mans.

L’aplicació que hem desenvolupat permet consultar, crear i editar a temps real les observacions i les oportunitats dels professionals en higiene de mans durant l’atenció a les persones. Està demostrat que l’observació directa sostinguda en el temps contribueix a l’increment del compliment de la higiene de les mans.

És una aplicació basada en el formulari observacional de l’OMS i adaptada per a mòbils i tauletes, accessible des de qualsevol ubicació de l’hospital o centre de salut i que no està condicionada a la marca de solució alcohòlica que es consumeix al centre, ni al sistema operatiu, ni al tipus de dispositiu emprat per l’observador.

La informació es bolca en una base de dades i pot ser explotada de forma estadística pels observadors (professional que recull les observacions).

Això permet monitoritzar el compliment de la higiene de mans de manera més ràpida i eficient, amb estalvi de temps i minimitzant els errors de transcripció generats pels qüestionaris en format paper.

El Grup de treball d’Higiene de Mans del Departament de Salut es va mostrar interessat en aquesta idea ja que no existeix a Catalunya cap eina d’aquestes característiques. Podria posar-se a disposició de tots els centres, tant públics com privats, per homogeneïtzar la metodologia en la recollida de dades del compliment d’higiene de mans.

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, Avinguda de França, Girona, Espanya

Com arribar
Perfils socials
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic