Imatge de fons

Casa de parts de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Hospital de San Juan de Dios Martorell, Avinguda Mancomunitats Comarcals, Martorell, España
Truqui'ns en qualsevol moment 00 34 937742020 ext. 154
mbatlle@hmartorell.es

BARCELONA

Infermeres responsables: Montserrat Batlle Margarit i Rafael Gómez Rojas

Entitat/organisme responsable: Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Hospital de Martorell


Informació del projecte

L’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell és l’hospital de referència de 13 municipis i 160.000 habitants i que viuen al Baix Llobregat Nord. Des de fa 6 anys, treballem per millorar la qualitat assistencial a l’àrea obstètrica, adaptant la pràctica clínica a les noves estratègies d’atenció al part normal, a les guies de pràctica clínica i a les bones pràctiques. L’objectiu és treballar sota l’evidència científica, centrat en un model d’atenció holística, i personalitzat.

Les nostres usuàries, cada vegada més ens sol·liciten participar del procés del seu part i en la presa de decisions de les pràctiques clíniques que se’ls hi aplicarà, hi ha una reivindicació d’un paper actiu. La informació existent i els resultats evidenciats, fan que vulguin consensuar amb els professionals el seu part, buscant una experiència positiva del naixement per ella i la família, amb els millors nivells de seguretat i tenint una vivència especial de l’arribada del seu fill.

Els professionals que treballem en el nostre centre fem una atenció centrada en la dona, oferim una atenció sanitària guiada per les necessitats i preferències individuals amb l’oportunitat de prendre decisions informades sobre la seva cura i tractament, amb la nostra col·laboració i suport. El desplegament de les màximes competències per part de la llevadora des de fa uns anys, també incentiva a buscar nous reptes professionals com és el de liderar una unitat obstètrica de baix risc.

El nostre projecte és la creació d’una casa de parts integrada a l’Hospital, opció que s’adapta a les necessitats de les usuàries, als professionals, al centre, avalat per les recomanacions científiques i per les conclusions d’alguns estudis, que avaluen molt positivament aquests espais, promovent el procés fisiològic, amb la mínima intervenció, i centrada en les necessitats de la dona i la seva família.

En no necessitar anestèsia epidural, disminueix les intervencions mèdiques, i això comporta un augment de la prevalença de la lactància materna i la seva durada. A més d’una millora del cost-efectivitat, resultats satisfactoris en els indicadors obstètrics, i un alt índex de satisfacció per part de les famílies.

El projecte “Casa de Parts de l’Hospital de Martorell”, incorpora les directrius del Pla de Salut 2016-2020 (millorar el model d’atenció al part de baixa complexitat).

Hospital de San Juan de Dios Martorell, Avinguda Mancomunitats Comarcals, Martorell, España

Com arribar
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic