Imatge de fons

Curs Atenció Centrada en la Persona (ACP) en contextos d’atenció a la dependència

Barcelona, Espanya

BARCELONA

Infermera responsable: Montse Alsina i Núria Gamell

Entitat/organisme responsable: Fundació Salut i Envelliment-UAB amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials-ACRA


Informació del projecte

El Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) és el mètode que s’està imposant actualment a les residències d’arreu en la relació entre professionals i persones ateses.

Aquest model situa a la persona atesa en el centre del procés assistencial, prenent en consideració la seva capacitat d’autonomia i de presa de decisions. Requereix, doncs, un canvi cultural dels professionals i de les institucions, i obliga també a adaptar procediments, sistemes i normatives dels propis centres assistencials.

Per poder fer aquest canvi i adaptació es necessita una bona base conceptual, procedimental i actitudinal que permeti l’aplicació efectiva del model en els contextos actuals de residències a Catalunya.

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) és la patronal que aglutina la gran majoria dels professionals i centres d’aquest sector a Catalunya, és a dir, 441 entitats, 990 serveis, amb més de 37.000 places i més de 27.000 treballadors directes.

Del contacte directe amb els seus associats, es detecta la inquietud creixent dels professionals i les institucions per adaptar els seus centres i per desenvolupar una actuació adequada i ajustada a aquest model ACP que es va imposant.

L’objectiu d’aquest projecte és oferir una formació especialitzada i actualitzada que permeti als participants desenvolupar una actuació professional ajustada al model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) en contextos de residències de gent gran i d’atenció a la dependència.

Descarregar el Programa

Barcelona, Espanya

Com arribar
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic