Imatge de fons
Avinguda de la Generalitat, 202-206, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya
Truqui'ns en qualsevol moment 0034 635833823
lidia.fernandez@eug.es

BARCELONA

Infermeres responsables: Lidia Fernández Donaire (IP), Joaquín Tomás Sábado, Amor Aradilla Herrero, Montserrat Edo Gual, Pilar Fernández Narváez, Cristina Monforte Royo.

Entitat / organització responsable: Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat


Informació del projecte

Aquest projecte ha consistit en definir l’etiqueta diagnòstica Temor al procés de morir amb les seves característiques definitòries i factors relacionats, per tal de poder ser presentat a la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I) per a la seva inclusió dins la taxonomia. Al mateix temps, per tal de reforçar la proposta, s’han creat intervencions infermeres derivades del diagnòstic infermer, per tal d’avaluar la seva aplicabilitat a la pràctica assistencial. Tot això amb el sentit de contribuir a la utilització d’un llenguatge infermer estandarditzat per a la recollida i gestió de la informació, que permeti unificar la comunicació, així com reflectir la complexitat i diversitat de les cures infermeres.

S’ha desenvolupat un estudi de tipus prospectiu dividit en tres fases: la 1a ha consistit en definir l’etiqueta diagnòstica proposada, així com els factors relacionats i característiques definitòries, i validar-ho amb tècnica delphi, mitjançant un panell d’experts constituït per professionals de diferents disciplines relacionades amb les cures al final de la vida; a la 2a fase s’han identificat i formulat les intervencions infermeres derivades de l’etiqueta diagnòstica segons l’opinió d’una mostra d’infermeres amb experiència en l’àmbit de les cures pal·liatives, mitjançant tècnica de grup nominal; en la 3a i última fase s’ha avaluat la utilitat i aplicabilitat de les intervencions derivades de l’etiqueta diagnòstica proposada, amb un tercer grup d’infermeres expertes en atenció al final de la vida i amb la tècnica delphi.

Els resultats obtinguts han estat els següents: a la 1a fase, el qüestionari inicial contenia la definició de l’etiqueta diagnòstica, 16 característiques definitòries i 17 factors relacionats; s’han considerat aquells ítems amb una mitjana >3, resultant un total de 15 característiques definitòries i 19 factors relacionats. A la 2a fase, van participar 7 infermeres expertes en un grup nominal, requerint 2 sessions de 2.5 hores, on les converses van ser gravades i transcrites per al seu anàlisi posterior; van resultar 44 activitats d’infermeria que van ser categoritzades en 5 etiquetes. A la 3a fase s’ha validat la utilitat clínica de les 44 activitats anteriors a partir d’un grup d’experts configurat per 10 infermeres de l’àmbit de les cures al final de la vida, a través d’un qüestionari autoadministrat; es van considerar aquelles que van obtenir una mitjana >3, 37 en total, i es van desestimar 7 activitats.

Avinguda de la Generalitat, 202-206, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya

Com arribar
Perfils socials
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic