Imatge de fons

Eficàcia d’un programa d’intervenció mínima educativa en el control de l’asma i en la prevenció de les exacerbacions (Prometeo)

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Carrer de Sant Quintí, Barcelona, Espanya

BARCELONA

Infermera responsable: Meritxell Peiró i Fàbregas


Informació del projecte

ANTECEDENTS

Les actuals guies de pràctica clínica d’asma, internacional i nacional, cataloguen amb el major nivell d’evidència possible (A) l’eficàcia dels programes educatius. Però la realitat és que els programes d’educació en asma no són habitualment emprats pels professionals de la salut.

HIPÒTESI

Un programa d’educació en asma basat en una intervenció reduïda, administrat i gestionat per professionals de la salut amb una mínima formació en educació, hauria de proporcionar un descens de la morbiditat i un millor control de l’asma, en comparació amb la pràctica clínica habitual.

OBJECTIU

Determinar l’eficàcia, en termes de prevenció d’exacerbacions (risc futur) i millora del control de l’asma (control actual), d’un programa educatiu en asma basat en una intervenció reduïda o mínima.

METODOLOGIA

Estudi prospectiu, multicèntric, amb aleatorització de centres i controlat. Els casos inclosos es van distribuir en tres branques:

  • grup intervenció mínima (GIM), que va rebre una intervenció mínima educativa.
  • grup de pràctica clínica habitual (GPCH), que no va rebre cap tipus d’educació específica i que va constituir el grup control (negatiu).
  • grup “gold estàndard” (GGE), format per pacients que van rebre la formació d’un programa formal d’educació en asma estructurat que va constituir un altre grup control (positiu).

Els centres van ser prèviament aleatoritzats per assignar els seus pacients a una de les dues primeres branques de l’estudi. Els pacients es van seguir durant un any amb un control quadrimestral.

RESULTATS

El control clínic de l’asma del GIM va millorar significativament (p = 0,037) en comparació amb el GPCH. Així doncs, l’evolució dels tres tipus d’intervenció en el temps no és la mateixa com podem veure en el gràfic 1, observant-se una millora significativa del control de l’asma en el GIM i grup GGE respecte al de l’GPCH.

CONCLUSIONS

El programa d’educació en asma basat en una intervenció reduïda és eficaç per al control de l’asma i la prevenció d’exacerbacions i similar als programes clàssics estructurats per tant podria ser una eina útil per a la seva implementació per pal·liar l’actual infrautilització dels programes d’educació en l’asma per part dels professionals de la salut.

Descarregar l'estudi

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Carrer de Sant Quintí, Barcelona, Espanya

Com arribar
Perfils socials
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic