Imatge de fons

CATALUNYA

Infermer responsable: Enric Mateo Viladomat

Entitats / organitzacions responsables: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona /Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de CatalunyaConsell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya


Informació del projecte

Les particularitats del Sistema Sanitari Català fa que coexisteixin diferents empreses i entitats que proveeixen de serveis d’atenció primària de salut a la població de Catalunya.

Fruit d’aquesta diversitat varen sorgir diferents iniciatives per tal que les infermeres adoptessin un paper més actiu en l’abordatge de problemes de salut que requereixen ser atesos el mateix dia. L’objectiu era augmentar la resolució de les visites que fan els usuaris de forma espontània als centres de salut, i que habitualment eren ateses per metges de família.

Aquesta iniciativa, que volia donar resposta a determinats models organitzatius i, de vegades, anava orientat pal·liar la mancança de professionals d’altres disciplines, va ser rebut per les infermeres amb escepticisme i confusió i va generar cert malestar entre el col·lectiu. Calia una regulació des de la pròpia professió i emmarcar-ho dins del camp competencial propi i la normativa vigent.

Conscients d’aquesta problemàtic des del Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) es va endegar un grup de treball per iniciar un procés d’autoregulació professional. Això va culminar en dues normes en forma d’Acords del Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya (2013 i 2016).

A data d’avui, la majoria d’infermeres dels equips d’atenció primària de Catalunya fan un abordatge d’aquests tipus de problemes de salut, integrant-los en la promoció i prevenció essència de l’atenció primària de salut. Ho fan dins del seu marc competencial amb alts nivells de resolució i de satisfacció dels usuaris. Hi ha diversos estudis i publicacions que avala aquesta aposta de les infermeres de Catalunya.

Els reptes de futur van orientats a modificar i adaptar la normativa vigent, com la prescripció infermera, per tal d’augmentar el grau de resolució i dotar a les infermeres de seguretat jurídica. També s’està treballant en la formació en coneixements i habilitats perquè les infermeres puguin desenvolupar el seu rol competencial amb plenes garanties de seguretat cap a les persones ateses.

 

Descarregar el DOGC

 

Descarregar el DOGC

 

Catalunya, Espanya

Com arribar
Perfils socials
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic