Imatge de fons
Calle Padilla, 326-332, Barcelona, España

CATALUNYA

Infermera responsable: Rosa Rifà Ros


Informació del projecte

L’origen del projecte es remunta al 2006 amb el Projecte de Millora de l’atenció a la població immigrant en atenció primària de salut a Catalunya, realitzat des del GREVS (Grup de Recerca en estils de vida saludable).

Aquest estudi multicèntric, realitzat a 15 centres d’atenció primària del Institut Català de la Salut (ICS) en el que van col·laborar 67 infermeres, es van identificar 55 etiquetes diagnòstiques diferents.

Els seus resultats mostraven una gran variabilitat diagnòstica de la qual va sorgir un nou projecte anomenat “Diagnòstics d’Infermeria vinculats al procés migratori: perspectiva de les infermeres”, subvencionat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, amb l’objectiu d’analitzar la percepció de les infermeres sobre quins eren els diagnòstics infermers vinculats al procés migratori, en el que es van identificar 13 diagnòstics infermers, entre la metasíntesi i el grup focal realitzats.

Les línies de futur proposades en l’estudi afirmaven que era necessari realitzar propostes de diagnòstics infermers que contemplessin la perspectiva de les persones nouvingudes sobre la seva experiència migratòria.

Aquest va ser el punt de partida de la recerca realitzada per a l’obtenció del doctorat amb la tesi Diagnòstics d’Infermeria vinculats al procés migratori: visió dels immigrants, que culmina amb la proposta d’aquest nou diagnòstic que integra, tal com proposa la pròpia NANDA, la perspectiva dels professionals que l’utilitzaran i els seus destinataris.

La inclusió d’aquest diagnòstic infermer en les bases de dades de les aplicacions informàtiques per a la gestió del tenir cura a través d’estàndards i competències formalitzades, significarà, per una part, el compromís estructural i institucional vers la diversitat cultural i, per l’altra, l’acceptació tàcita del protagonisme de les infermeres en l’abordatge dels reptes que la població immigrant ens planteja.

Calle Padilla, 326-332, Barcelona, España

Com arribar
Perfils socials
Contactar ara
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic