Imatge de fons

Programa de Salut específic d’atenció a la maternitat adolescent en els serveis d’ASSIR de Barcelona Ciutat

BARCELONA

Infermeres responsables: Marta Boqué Ramón ( ASSIR Muntanya ), Anna  Payaró Listerri i Judit Pelegrí Alvarez ( ASSIR Esquerre )

Entitat/organisme responsable: ASSIR Primària Barcelona Ciutat


Informació del projecte

Tenint en compte les característiques ateses de la població adolescent de les nostres àrees (districtes amb major nombre d’embarassos adolescents a Sants-Montjuïc i Nou Barris ), era important oferir un programa específic per mares joves en els centres d’ASSIR, per millorar l’estat de salut de les adolescents i els seus fills. Grup multi-disciplinar: llevadores, ginecòlegs, psicòlegs, treballadors socials, etc.

La població rep, a través de les activitats del programa els elements que li permeten preservar la seva salut, fomentar l’autonomia i co-responsabilització de forma que s’obtingui els màxims beneficis en termes de salut i aprofitament de recursos.

La població diana, són noies embarassades menors de 21 anys.

Els grups de preparació al naixement/postpart tenen un gran potencial per produir canvis pels processos d’identificació, reconeixement i suport entre iguals. Aquests fets potencien el treball dels professionals.

Objectius:

  • Ajudar a construir nous vincles i consolidar els existents, que poden ajudar a la jove en l’embaràs, part i la maternitat-paternitat
  • Conèixer el propi cos i els canvis que s’hi produeixen
  • Estimular el vincle amb el fill/a i l’entorn familiar i social
  • Facilitar la responsabilització de la nova vivència i el reconeixement de les seves possibilitats reals
  • Potenciar el coneixement i desenvolupament dels recursos personals de la noia
    la seva autoestima
  • Propiciar la participació i suport de la seva parella

 

Barcelona, Espanya

Com arribar
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic