Imatge de fons

Trànsit. Servei de promoció de la salut de les persones trans*

CATALUNYA

Equip professional Trànsit: M. Rosa Almirall Oliver (ginecòloga i responsable del servei);  Eva Vázquez Segura (llevadora); Mireia Brull Martínez (treballadora social); Jordi Reviriego Chuecos (metge); Soraya Vega Sandín i Diana Zapata Hincapié (psicòlogues); Kenzo Marín Rodríguez (agent de salut/administratiu).

Entitat/organisme responsable: Institut Català de la Salut


Informació del projecte

Les persones trans* són un dels col·lectius que, des de fa anys, venen reclamant una millor atenció per part dels serveis de salut.  Per intentar donar resposta a les necessitats d’aquestes persones,  a Catalunya, l’any 2012, es va crear Trànsit, un servei de promoció de la salut de les persones trans* que ja ha atès a gairebé mil persones trans*. A Trànsit es realitza acompanyament psicoterapèutic i social a les persones trans*, així com a les persones del seu entorn afectiu, seguint un model d’atenció transpositiu i biopsicosocial.

A Trànsit, servei ubicat a l’atenció primària, treballa un equip multidisciplinar (llevadora, treballadora social, ginecòloga, metge de família, psicòlogues i un administratiu/agent de salut), que proporcionen informació, assessorament i un acompanyament respectuós a les persones trans* durant el seu procés de transició.  La llevadora participa en aquest servei realitzant primeres visites d’acollida en les quals s’escolta el relat de vida de la persona, facilitant l’expressió de dubtes i necessitats.  Entre les funcions de la llevadora hi ha: assessorament sobre prevenció d’infeccions de transmissió sexual (ITS), possibilitats reproductives i contracepció; assessorament sobre tractaments hormonals i quirúrgics; promoció d’estils de vida saludables i altres activitats preventives (prevenció de càncer de cèrvix i mama, consell antitabàquic, prevenció del risc d’osteoporosi…)

A Trànsit han estat ateses més de mil persones, el 54% de les quals s’autoidentificaven com a dones trans*, el 40% com a homes trans* i la resta com a cross-dressers, no binàries o altres, en edats compreses entre 3 i 70 anys.  El número de  primeres visites ha anat augmentant exponencialment durant els darrers cinc anys.

El futur de Trànsit passa per la sensibilització i formació de professionals de diferents àmbits  i el desplegament i implantació progressiva d’aquest model d’atenció inclusiu no- binari, que intenta donar resposta a les necessitats de les persones trans*.

Etiquetes
llevadores
Contactar ara
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic